Festmény nyomat: Mesekönyv amit imádnak a gyermekek

A felnövekvő gyereknek irdatlan igénye van arra, hogy mesekönyv (3d grafikus) olvasásával átlássa a szerény emberi kötelékeket

Gyermekkönyvek olcsón - A népmesék az egzisztenciális bonyodalmakat mindig lényegre törően és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Így a lurkó a kérdés lényegével szembesül, míg a nyakatekertebb cselekmény csak összezavarná a lurkót. A mesekönyv minden stádiumot egyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Részletek a Meséld mesekönyv weboldalon. Mesekönyv folytatása a meseld.hu weboldalán. résztvevőiben leheletnyi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv - grafikus képzés sztorijaiban a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz csaknem minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul tetteiben, mint ameddig mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért harcolni kell.

Forrás: meseld.hu, 2019-03-23 13:12