Bűbájos mesekönyv, amit imádnak a gyerkőcök

A felnövekvő gyereknek nagy szüksége van arra, hogy mesekönyv olvasásával átlássa a szimpla humán kapcsolatokat, szimpatizáljon a bajnokokkal és megismerje a rosszakarókat

A mesekönyv ideje sohasem évül el. A mesékre megállás nélkül kereslet van, mert mindenki epekedik a bűbájra a borzongásra. A Meséld mesekönyv weblapon található még több cikk. A mesekönyv története továbbá igazán hasznos és jelentős a gyerek előrehaladása nézőpontjából ugyanis annak segítségével gazdagodik képzelőtehetsége, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átérezhet másmilyen helyzeteket feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget.

Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv történeteiben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz szinte minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul tetteiben, mint ameddig mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell. A népmesék a megélhetési bonyodalmakat mindig tömören és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Így a csemete a kérdés lényegével szembesül, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná Őt. A mesekönyv minden körülményt leegyszerűsít. Alakjait határozott vonallal alkotja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben árnyalatnyi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek.

Forrás: meseld.hu, 2017-09-18 10:55